اینترنت وایرلس اشتراکی آسیاتک OWA

با تــوجه به محــدودیت های ارایه ســرویس های مــبتنی بر بستـــر مخــابراتی، شــرکت انتقال داده های آســیاتک اقــدام به ارایــه خدمات پــهنای باند اشتــراکی ٍثابت بر بستــر وایــرلس در مناطق فاقد پوشش ADSL نموده است. نظر به اینکه دسترسی به این خدمات مستلزم امکان سنجی دقیق فنی می باشد، لذا به منظور امکان سنجی محل دریافت سرویس را مشخص نمایید. همچنین لازم به توضیح  است هزینه تجهیزات نهایی سمت مشترک (رادیو گیرنده ، پایه ، کابل و اکسس پوینت ) به صورت جداگانه محاسبه و اخذ می گردد .

 

بنابراین در صورت عدم پوشش مخابرات منطقه و یا درخواست اینترنت با سرعت بالاتر از سرعت اینترنت ADSL آسیاتک،
مکان محل زندگی خود را در لیست زیر یافته و جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

 

نقاط تحت پوشش وایرلس اشتراکی OWA در اصفهان به شرح زیر می باشد:
 

اصفهان – شاهین شهر – فلاورجان – نجف آباد – فولاد شهر
ملک شهر – خیابان خرم – خیابان جامی – خیابان پنج رمضان – خیابان 17 شهریور – خیابان امیرآباد – خیابان بهارستان – خیابان باهنر – خیابان ادیب – خیابان ضابط زاده – خیابان پوریای ولی – خیابان مولوی – خیابان شاهد – خیابان بهمن – خیابان 22بهمن – اتوبان خزائی – بلوار امام خمینی – شهیدان شرقی – شهیدان غربی – خیابان بهشتی – خیابان ولدان – خیابان بابک – خیابان رباط 1 – خیابان رباط 2 – خیابان رباط 3 – خیابان جابر انصاری  – خیابان 5 آذر – خیابان رزمندگان – خیابان گلخانه – خیابان سپاه – خیابان گلستانه – خیابان ماه فرخی – خیابان خانه اصفهان – خیابان درخشان – خیابان شریف شرقی – خیابان شهدای لمجیر – خیابان نوبهار – خیابان گلستان شرقی – خیابان فجر – خیابان انقلاب اسلامی – خیابان ملت – خیابان مفتح – خیابان نگارستان – بلوار کاوه – خیابان دانش – بلوار آزادگان – شهرک نگین – خیابان برلیان – بلوار نگارستان – بلوار فیروزه – شهرک کاوه – منطقه عاشق آباد – خیابان بابوکان – خیابان امام جواد – خیابان امام رضا – خیابان بهارستان – خیابان شهیدان کاظمی – خیابان ناصر خسرو – سپاهان شهر 
 

لطفا جهت بررسی سایر نقاط از طریق لینک زیر اقدام بفرمایید

درخواست بررسی

 


نقاط پوشش دهی اینترنت  وایرلس اشتراکی در استان اصفهان

 

 

 

درخواست بررسی و امکان سنجی سرویس وایرلس اشتراکی

 

لیست تعرفه ها

اینترنت بیسیم اشتراکی نامحدود Outdoor Wireless

اینترنت بیسیم اشتراکی ۵۰ مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت (ریال)  

سرویس OWA از ۱ تا ۵۰ مگ/ ۱۰۰۰ گیگ ۳ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۹,۱۵۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۱ تا۵۰مگ/۵۰۰ گیگ ۱۲ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۷,۰۰۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۱ تا ۵۰ مگ/ ۳۰۰ گیگ ۶ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۳,۵۰۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۱ تا۵۰مگ/۱۰۰ گیگ ۱۲ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۲,۷۰۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۱ تا ۵۰مگ/۶۰ گیگ ۱ ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۹۵۰,۰۰۰

 

اینترنت بیسیم اشتراکی ۴۰مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت (ریال)  

سرویس OWA از ۱ تا ۴۰مگ/۲۰۴۸ گیگ ۱۲ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۱ تا ۴۰مگ/۱۰۲۴ گیگ ۱۲ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۱۲,۷۰۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۱ تا ۴۰مگ/۳۰۰ گیگ ۱۲ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۴,۵۰۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۱ تا ۴۰ مگ ۶۰۰ گیگ ۱ ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۸,۶۰۰,۰۰۰

 

اینترنت بیسیم اشتراکی ۲۰ مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت ماهانه (ریال) قیمت سه ماهه (ریال) قیمت شش ماهه (ریال) قیمت سالانه (ریال) قیمت دو سالانه (ریال)  

سرویس OWA از ۱ تا ۲۰مگ/۱۲۰ گیگ ۲۴ماهه

ثبت نام اولیه

۲,۲۲۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۱ تا ۲۰مگ /۱۲۰ گیگ ۱۲ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۲,۵۰۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۱ تا ۲۰مگ/۸۰ گیگ ۱۲ ماهه

ثبت نام اولیه

۱,۰۵۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۱ تا ۲۰مگ/۲۴ گیگ ۱۲ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۹۰۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از۸ تا ۲۰مگ/۶۰ گیگ ۳ ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۱,۵۰۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۸ تا ۲۰مگ/۱۲۰ گیگ ۶ ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۲,۳۰۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۸ تا ۲۰مگ/۲۴۰ گیگ ۱۲ ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۴,۰۰۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۸ تا ۲۰مگ/۲۰ گیگ ۱ ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۶۰۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۱ تا۲۰ مگ/ ۶ گیگ ۱۲ماهه

ثبت نام اولیه

۱۵۰,۰۰۰

 

اینترنت بیسیم اشتراکی ۱۶ مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت ماهانه(ریال) قیمت سه ماهه (ریال) قیمت شش ماهه (ریال) قیمت سالانه (ریال)  

سرویس OWA از ۱ تا۱۶مگ/۱۶۰گیگ ۱۲ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۲,۰۷۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۱ تا۱۶مگ/۱۶گیگ ۶ماهه

ثبت نام اولیه

۳۲۰,۰۰۰

 

اینترنت بیسیم اشتراکی ۱۲ مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت ماهانه(ریال) قیمت سه ماهه (ریال) قیمت شش ماهه (ریال) قیمت سالانه (ریال)  

سرویس OWA از ۱ تا ۱۲مگ/۶۰گیگ ۱۲ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۹۰۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۴ تا ۱۲ مگ/ ۱۰ گیگ ۱ ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۴۰۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۴ تا ۱۲مگ/۳۰ گیگ ۳ ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۹۰۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۴ تا ۱۲مگ/۶۰ گیگ ۶ ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۱,۶۰۰,۰۰۰

 

اینترنت بیسیم اشتراکی ۱۰ مگ Outdoor Wireles

نام سرویس توضیحات قیمت سالانه (ریال)  

سرویس OWA از ۱ تا۱۰مگ/۱۰گیگ ۱۲ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۳۵۰,۰۰۰

 

اینترنت بیسیم اشتراکی ۸ مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت (ریال)  

سرویس OWA از ۱ تا ۸ مگ/۱۵۰ گیگ ۱۲ ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۲,۲۰۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۱ تا ۸ مگ/۸۰ گیگ ۶ ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۱,۴۰۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۱ تا ۸ مگ/ ۴۰ گیگ ۳ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۷۰۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۴ تا ۸ مگ/ ۸ گیگ ۱ ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۳۰۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۱ تا ۸ مگ/ ۴ گیگ ۱ ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۱۶۰,۰۰۰

 

سرویس OWA از ۱ تا ۸ مگ/ ۲ گیگ ۱ ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۹۰,۰۰۰

 

اینترنت بیسیم اشتراکی ۴ مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت ماهانه(ریال)  

سرویس OWA از ۵۱۲ کیلوبیت تا ۴مگ ۱۸۰ گیگ یک ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۲,۳۰۰,۰۰۰

 

اینترنت بیسیم اشتراکی ۲ مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت ماهانه(ریال)  

سرویس OWA از ۲۵۶کیلوبیت تا ۲مگ ۳۰ گیگ یک ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۶۰۰,۰۰۰

 

اینترنت بیسیم اشتراکی ۱مگ Outdoor Wireless

نام سرویس توضیحات قیمت ماهانه(ریال)  

سرویس OWA از ۱۲۸ کیلوبیت تا ۱مگ ۱۵ گیگ یک ماهه

ثبت نام اولیه + تمدید

۳۰۰,۰۰۰

 

گیگ باکس خدمات اینترنت بیسیم اشتراکی

نام سرویس قیمت (ریال)  

گیگ باکس ۵۰ گیگ ۲۰ روزه

۴۰۰,۰۰۰

 

گیگ باکس ۱۲۰ گیگ ۵۰ روزه

۷۵۰,۰۰۰

 

گیگ باکس ۳۰ گیگ ۱۰ روزه

۲۰۰,۰۰۰

 

حجم اضافه وایرلس اشتراکی

حجم اضافه قیمت (ریال)  

۱۰۰۰ گیگابایت

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

 

۵۰۰ گیگابایت

۶,۰۰۰,۰۰۰

 

۲۰۰ گیگابایت

۲,۴۰۰,۰۰۰

 

۱۰۰ گیگابایت

۱,۳۰۰,۰۰۰

 

۵۰ گیگابایت

۸۱۰,۰۰۰

 

۳۰ گیگابایت

۵۰۰,۰۰۰

 

۱۰ گیگابایت

۲۴۴,۰۰۰

 

۵ گیگابایت

۱۳۴,۰۰۰

 

۳ گیگابایت

۸۰,۰۰۰

 

"حجم های اعلامی در کلیه پکیج های سرویس وایرلس اشتراکی به صورت بین الملل بوده و در صورت استفاده از سایت های منتخب داخلی به صورت نیم بها محاسبه خواهد شد "

هزینه نصب اکسس پوینت و راه اندازی سرویس به مبلغ ۱۵,۰۰۰ تومان می باشد. همچنین هزینه نصب تجهیزات رادیویی در پشت بام و کابل کشی آن بسته به شرایط در محل دریافت می گردد.

هزینه ی ایاب و ذهاب جهت نصب و راه اندازی و رفع خرابی ۱۵.۰۰۰ تومان می باشد

توجه نمایید درصورتی که بعد از امکانسنجی حضوری و مثبت بودن امکان سرویس دهی، درخواست دریافت سرویس از طرف مشتری کنسل گردد مبلغ ایاب و ذهاب و هزینه امکان سنجی معادل ۱۵،۰۰۰ تومان از مشتری اخذ می گردد.