ثبت نام آسیاتک

دقت کنید: این فرم مخصوص مشترکین جدید آسیاتک می باشد، بنابراین در صورتی که قبلا از مشترکین آسیاتک می باشید این فرم را تکمیل ننماید.

در صورتی که مشترک جدید می باشید، لطفا قبل از ثبت نام با ما تماس گرفته از برقراری سرویس در منطقه خود اطمینان حاصل نمایید.
*توجه: مدت زمان رانژه خط تلفن و بهره برداری از اینترنت بین 1 تا 3 روز بطول خواهد انجامید.بنابراین در این خصوص صبور باشید
.

 

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.