سرویس جذاب 24 تِک آسیاتک

در راستای افزایش رضایتمندی مشترکین عزیز آسیاتک، سرویس غیرحجمی و جذاب ۲۴Tech با شرایط مناسب در اختیار کاربران قرار گرفته است. 
بر اساس این گزارش، سرویس ۲۴Tech با سرعت ۵۱۲ کیلوبیت و آستانه مصرف منصفانه ۲۴ گیگ در ۶ماه در دسترس شما عزیزان قرار داده شده و در جهت ارتقای میزان رضایتمندی مشتریان،  قیمت آن ۲۴هزار تومان تعیین شده است. 
لازم به ذکر است این سرویس ویژه ثبت نامه اولیه و تمدید سرویس بوده و از تاریخ ۱۷ مرداد به مدت حداقل سه ماه در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.