طرح های ویژه

عنوان سرويس

ثبت نام / تمدید

ساعت رایگان

سرعت

زمان ارائه طرح

حجم

مدت زمان

قیمت (ریال)

عصرانه آسیاتکی ثبت نام اولیه / تمدید ۱۶ الی ۲۰ ۱۲۸ تا ۱۶ مگ از ۱ آبان الی ۳۰ دی ۱۰۰ گیگ + ۲۶۵ گیگ هدیه  ۱۸ ماه ۹۹۰،۰۰۰ (بدون محاسبه ارزش افزوده)
پیشنهاد ویژه آسیاتک به مشترکین

این سرویس دارای یک گیگ باکس ۹۰ گیگ ۹۰ روزه و

حجم۶ گیگ ۱۲ ماه بوده که ابتدا گیگ باکس ۹۰ روزه

و سپس۶ گیگ ۱۲ ماه برای مشترکین فعال می شود

ثبت نام اولیه / تمدید  از ۱۲۸ تا ۱۰ مگ از ۱۶ مرداد الی ۱۶ آبان

۹۶گیگ

۱۵ ماه

۷۲۶.۰۰۰

اینترنت پرسرعت المپیک ۲۰۱۶ ثبت نام اولیه از ۱۲۸ تا ۱۰ مگ

 

۶گیگ

۱۲ ماه

۶۰.۰۰۰

اینترنت پر سرعت ۹۰ گیگ ثبت نام اولیه / تمدید از ۱۲۸ تا ۶ مگ

 

۹۰گیگ

۳ ماه

۶۶۶.۰۰۰

سرویس جشنواره تابستانه

(تمدید شد)

ثبت نام اولیه ۲ تا ۸ صبح نیم بها از ۱۲۸ تا ۶ مگ

 

۲۴گیگ

۱۲ ماه

۴۴۰.۰۰۰