کمپین زمستانی آسیاتک

بسته‌های ویژه کمپین زمستان

۱۶Mbps

۵۰۰GB  – مدت 6 ماه

 • ۱۵۰,۰۰۰ تومان(ماهانه ۲۵,۰۰۰)
 • ترافیک ماهیانه ۸۳ گیگ معادل ۴۱٫۶ گیگ بین الملل
 • ثبت نام کاربر جدید
   

۸Mbps

۳۶۰GB – مدت 6 ماه

 • ۱۲۵,۰۰۰ تومان(ماهانه ۲۰,۸۰۰)
 • ترافیک ماهیانه ۶۰ گیگ معادل ۳۰ گیگ بین الملل
 • ثبت نام کاربر جدید


۴Mbps

۱۸۰GB – مدت 6 ماه

 • ۹۶,۰۰۰ تومان(ماهانه ۱۶,۰۰۰)
 • ترافیک ماهیانه ۳۰ گیگ معادل ۱۵ گیگ بین الملل
 • ثبت نام کاربر جدید


۴Mbps

۱۲۰GB – مدت 6 ماه

 • ۷۵,۰۰۰ تومان(ماهانه ۱۲,۵۰۰)
 • ترافیک ماهیانه ۲۰ گیگ معادل ۱۰ گیگ بین الملل
 • ثبت نام کاربر جدید

   

۲Mbps

۶۰GB – مدت 6 ماه

 

تا 16 Mbps

۲۴GB – مدت 12 ماه

 • ۱۲,۰۰۰ تومان(ماهانه ۱,۰۰۰)
 • ترافیک ماهیانه ۲ گیگ معادل ۱ گیگ بین الملل
 • ثبت نام کاربر جدید

   

   

   

کمپین زمستانی آسیاتک
بازگشت به بالا
error: Content is protected !!