کمپین زمستانی آسیاتک

بسته‌های ویژه کمپین زمستان 16Mbps 500GB  – مدت 6 ماه 150,000 تومان(ماهانه 25,000) ترافیک ماهیانه 83 گیگ معادل 41.6 گیگ بین الملل ثبت نام کاربر جدید   8Mbps 360GB – مدت 6 ماه 125,000 تومان(ماهانه 20,800) ترافیک ماهیانه 60 گیگ معادل 30 ادامه مطلب

پروموشن های جدید روی نُت نِت آسیاتک

بسته های اینترنتی ویژه جشنواره پاییزی سرعت اتصال 4 مگابیت قیمت اصلی 120/000 تومان 72/000 (ماهانه 12/000 تومان) 120گیگ ترافیک معادل 60 گیگ ترافیک بین الملل (ماهانه 20 گیگ) 6ماهه   سرعت اتصال 16 مگابیت قیمت اصلی 360/000 تومان 156/000 (ماهانه 26/000 تومان) 360گیگ ترافیک معادل ادامه مطلب

سرویس جذاب 24 تِک آسیاتک

در راستای افزایش رضایتمندی مشترکین عزیز آسیاتک، سرویس غیرحجمی و جذاب ۲۴Tech با شرایط مناسب در اختیار کاربران قرار گرفته است.  بر اساس این گزارش، سرویس ۲۴Tech با سرعت ۵۱۲ کیلوبیت و آستانه مصرف منصفانه ۲۴ گیگ در ۶ماه در ادامه مطلب