کاشف نت

با کاشف نت به شبکه ارتباطات متصل شوید

چرا ما را انتخاب کنید

برخی خدمات کاشف نت

فریم ورک AMP

ما عاشق وردپرس هستیم و برای گسترش وردپرس بین فارسی زبانان سراسر دنیا، از سال ۱۳۹۰، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری همزبان های عزیزمان در سراسر دنیا، برنامه های آموزشی و محصولات ویژه آماده می‌‌نماییم.

سازگاری با المنتور

ما عاشق وردپرس هستیم و برای گسترش وردپرس بین فارسی زبانان سراسر دنیا، از سال ۱۳۹۰، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری همزبان های عزیزمان در سراسر دنیا، برنامه های آموزشی و محصولات ویژه آماده می‌‌نماییم.

سازگاری با گوتنبرگ

ما عاشق وردپرس هستیم و برای گسترش وردپرس بین فارسی زبانان سراسر دنیا، از سال ۱۳۹۰، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری همزبان های عزیزمان در سراسر دنیا، برنامه های آموزشی و محصولات ویژه آماده می‌‌نماییم.

رعایت قوانین

ما عاشق وردپرس هستیم و برای گسترش وردپرس بین فارسی زبانان سراسر دنیا، از سال ۱۳۹۰، فعالیت خود را به‌طور جدی آغاز نمودیم و همواره برای افزایش یادگیری همزبان های عزیزمان در سراسر دنیا، برنامه های آموزشی و محصولات ویژه آماده می‌‌نماییم.

مقالات

صفحاتی که شما لازم دارید

خدمات

صفحه ساز کشیدن و رها کردن

در همیار وردپرس هیچ قالب و افزونه پولی نیست و همه چیز رایگان است. در همیار وردپرس شما میتوانید به بیش از ۲۰۰۰ آموزش رایگان دسترسی داشته باشید.

تماس با ما

فرم تماس حرفه ای

در همیار وردپرس هیچ قالب و افزونه پولی نیست و همه چیز رایگان است. در همیار وردپرس شما میتوانید به بیش از ۲۰۰۰ آموزش رایگان دسترسی داشته باشید.

پشتیبانی

پشتیبانی محصولات

در همیار وردپرس هیچ قالب و افزونه پولی نیست و همه چیز رایگان است. در همیار وردپرس شما میتوانید به بیش از ۲۰۰۰ آموزش رایگان دسترسی داشته باشید.

فهرست

تعرفه سرویس های اینترنت ADSL2

پایه

20000 تومان

ماهیانه

استاندارد

40000 تومان

ماهیانه

حرفه ای

60000 تومان

ماهیانه

فهرست

سرویس های هاست

پایه

20000 تومان

ماهیانه

استاندارد

40000 تومان

ماهیانه

حرفه ای

60000 تومان

ماهیانه

حقایق جالب

دستاوردها که ما به آنها افتخار می کنیم

0 +

مشتریان راضی

0 +

نیروی کار

0 +

پروژه های کامل شده

مشتریان ما

مشتریان عالی که ما با آنها کار کرده ایم

کاشف نت

ثبت نام سرویس های ارتباطی