همکاری با سینما مارکت

استفاده رایگان از محتوی وب سایت و اپلیکیشن سینما مارکت برای آسیاتکی ها به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده های آسیاتک، و پیرو توافقات صورت گرفته با مجموعه سینما مارکت، از تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ تمامی محتوای موجود ادامه مطلب