پروموشن های جدید روی نُت نِت آسیاتک

بسته های اینترنتی ویژه جشنواره پاییزی سرعت اتصال 4 مگابیت قیمت اصلی 120/000 تومان 72/000 (ماهانه 12/000 تومان) 120گیگ ترافیک معادل 60 گیگ ترافیک بین الملل (ماهانه 20 گیگ) 6ماهه   سرعت اتصال 16 مگابیت قیمت اصلی 360/000 تومان 156/000 (ماهانه 26/000 تومان) 360گیگ ترافیک معادل ادامه مطلب