کمپین زمستانی آسیاتک

بسته‌های ویژه کمپین زمستان 16Mbps 500GB  – مدت 6 ماه 150,000 تومان(ماهانه 25,000) ترافیک ماهیانه 83 گیگ معادل 41.6 گیگ بین الملل ثبت نام کاربر جدید   8Mbps 360GB – مدت 6 ماه 125,000 تومان(ماهانه 20,800) ترافیک ماهیانه 60 گیگ معادل 30 ادامه مطلب